Xe đạp TN khung GN 06 cỡ 24” (TN GN 06-24”)

Xe đạp TN khung GN 06 cỡ 24” (TN GN 06-24”)
Xe đạp thống nhất
Xe đạp TN khung GN 06 cỡ 24” (TN GN 06-24”)
Xe-dap-TN-khung-GN-06-co-24”-(TN-GN-06-24”)-0

Chi tiết thông số kỹ thuật

Ngày: 16/5/2020 - đăng bởi: vimotngaymai
vimotngaymai 05/16/2020 03:30:00 PM

Tag: #Xe đạp Thống Nhất, #Xe đạp đường phố, #Giá 2 - 3 triệu


Đặt hàng

Xe đạp TN khung GN 06 cỡ 24” (TN GN 06-24”) Giá: 1,790,000 x

No documents found

Thống kê:
  • 0
  • Rất tuyệt vời
  • 0
  • Tuyệt vời
  • 0
  • Hài lòng
  • 0
  • Chưa hài lòng
  • 0
  • Thất vọng
Xem thêm đánh giá
✎ Viết đánh giá

----------------

1,790,000 đ
1,790,000 đ
Mua